ជាងកញ្ចក់ / Glass Maintenance (2 Positions) 10 views

Duties & Responsibilities

 • រៀបចំក្នុងការកាត់ និងច្នៃម៉ូតកញ្ចក់ សំរាប់អាគារអាណាណា កុំព្យូទ័រដែលបានចាត់ចែង
 • ធ្វើការសំអាត និងរៀបចំទីតាំងបន្ទប់កិច្ចការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
 • រៀបចំឧបករណ៍និងឧបករណ៍តំឡើងទាំងអស់ឲ្យបានល្អ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែល នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

Qualification & Requirements

 • មានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង
 • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម
 • មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កញ្ចក់ ឬមិនមានបទពិសោធន៏ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្ត
 • ត្រូវគោរពពេលវេលានិងមកធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
 • មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
 • ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 081 831 516 / 061 226 648
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=66358

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…