ជំនួយការ​ចុងភៅ/អ្នក​សំអាត 303 views

Duties

 • រក្សា​ការិយាល័យ​ឱ្យ​ស្អាត
 • ជួយ​ធ្វើ​ម្ហូប​អាហារ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់​អង្គការ ភូមិ​កុមារ SOS កម្ពុជា
 • ឆុង​កាហ្វេ​ឬភេសជ្ជៈ​សម្រាប់​ទទួល​ភ្ញៀវ ។
 • រក្សា​បន្ទប់​ទឹក​បង្គន់​អនាម័យ​និង​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ការិយាល័យ​អោយ​បាន​ស្អាត
 • អនុវត្ត​ភារកិច្ច​ផ្សេងៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​ដែល​ថ្នាក់​លើ​ដាក់​អោយ
 • មើល​ថែរក្សា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ទាំង​អស់​នៅ​ការិយាល័យ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​អង្គការ​ភូមិ​កុមារ SOS កម្ពុជា

Requirements

 • បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ទី ១២​និង​ខ្ពស់​ជាង
 • អាយុ ២៥​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​ធ្វើការ​នៅ​អង្គការ ភូមិកុមារ SOS ​កម្ពុជា។
 • មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើការ​ដោយ​ឯករាជ្យ​មិន​នៅ​ក្រោម​សម្ពាធ​និង​ក្រោយ​ម៉ោង​ធ្វើការ។
 • មាន​បទពិសោធន៍​យ៉ាងតិច ១​ឆ្នាំជាមួយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា
 • មាន​ទំនាក់​ទំនង​ល្អរវាង​គ្នា​និងគ្នា
 • មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការងារ​ដែល​បាន​ផ្តល់​អោយ
 • តស៊ូ​អត់ធ្មត់​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Kampot
 • Phone 023 219 190 (Office) | 012 986 466 (Mobile)
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=da217

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…