បុគ្គលិកផ្នែក គិតលុយ / Cashier 10 views

Duties & Responsibilities

 • ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ហើយស្នាមញញឹមសំពះទៅកាន់ភ្ញៀវ
  -ស្វាគមន៍ភ្ញៀវដោយស្នាមញញឹមនៅពេលភ្ញៀវចេញ-ចូលហាង
 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អជាមួយភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ
  – បន្ទាន់ពីស្រ្គេនហើយត្រូវនិយាយថា៖ “បងប្រុស/បងស្រី អីវ៉ាន់បងមាន10មុខ សរុប65ដុល្លារ” ត្រូវជម្រុញការលក់ និងបង្កើនផលចំណេញដល់ភ្ញៀវដោយនិយាយថា៖ “បងប្រុស/បងស្រី សរុប65ដុល្លារ ដូច្នេះបើបងអាចទិញបង្គ្រប់70ដុល្លារ បងនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចាប់រង្វាន់ឡានពី បេប៊ីអោតឡេត!
  – ត្រូវមានឥរិយាបទល្អក្នុងពេលបំពេញការងារ សមត្ថិភាពUpsell ចំណេះដឹងផលិតផល និងព័ត៌មានប្រម៉ូសិន
  – ពេលគិតប្រាក់ ត្រូវប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនទៅភ្ញៀវ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដើម្បីអោយភ្ញៀវចំណេញ
 • គ្រប់គ្រងការទូរទាត់ពីភ្ញៀវការរាប់ និងការរក្សាទុក
  -ករណីសាច់ប្រាក់ ត្រូវទទួល និងពិនិត្យសាច់ប្រាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ ដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលបានកំណត់ និងអាប់ជូនភ្ញៀវដោយដៃពីរ និងនិយាយថា៖ “បងប្រុស/បងស្រី ខ្ញុំអាប់ជូនបង5ដុល្លារ (លើកដៃសំពះ) អរគុណបង ថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកម្ដងទៀត!
  -ករណីតាមរយៈABA ត្រូវពិនិត្យសារបញ្ជាក់ទទួលប្រាក់ និងនិយាយថា៖ “បងប្រុស/បងស្រី ខ្ញុំទទួលបានហើយ (លើកដៃសំពះ) អរគុណបង ថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកម្ដងទៀត!
  -ករណីតាមការឆូតកាត ត្រូវមានសារបញ្ជាក់ពីម៉ាស៊ីន និងព្រីនវិក័យបត្រចេញជូនអតិថិជនចុះហត្ថលេខា និងនិយាយថា៖ “បងប្រុស/បងស្រី ខ្ញុំទទួលបានហើយ (លើកដៃសំពះ) អរគុណបង ថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកម្ដងទៀត!
 • គ្រប់គ្រងសោភ័ណ្ឌរបៀបរៀបរយគិតលុយ
  – សម្អាតកន្លែងគិតលុយ និងរៀបចំអោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់
 • ភាពស្មោះត្រង់
  ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពច្បាស់លាស់ និងការទទួលខុសត្រូវ
  – ទទួលប្រាក់សម្រាប់ត្រៀមអាប់ពី Supervisor និងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ចំនួនមុនចូលគិតលុយ
  – ពិនិត្យមើលសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងទូគិតលុយ
  – ពិនិត្យមើលព័ត៌មានប្រម៉ូសិន និងស្តុកប្រម៉ូសិន ករណីខ្វះត្រូវទាក់ទងទៅ Supervisor for Stock
  – ត្រូវបិទបញ្ជីជាមួយ Supervisor អោយបានត្រឹមត្រូវ
 • គោរពគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន
  – ពេលទំនេរពីការគិតលុយ ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញនៅតុ Cashier និងចាត់ចែងអីវ៉ាន់ភ្ញៀវជៀសវាងការច្រឡំអីវ៉ាន់រវាងភ្ញៀវ និងភ្ញៀវ

Qualification & Requirements

 • មានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការងារ
 • អាចធ្វើការលើសម៉ោងបាន
 • អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេន និងថ្ងៃធ្វើការតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាចម្បង
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងគិតលេខបានល្អ
 • ចេះដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 012​​ 878 317
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=730f9

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…