បុគ្គលិកវេចខ្ចប់ / Packaging Officer (3 Positions) 111 views

Job Expired

*** តម្រូវការការងារ

 • មិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌
 • មិនទាមទារបទពិសោធការងារ(បើមានរឹតតែល្អ)
 • អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ

*** ម៉ោងការងារ

 • ធ្វើការ៦ថ្ងៃ/សប្តាហ៏ ឈប់សំរាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៏
 • ម៉ោងការងារ ម៉ោង០៧:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៥:០០ល្ងាច

*** អត្ថប្រយោជន៍

 • ការធានារ៉ាប់រងការងារ(បសស)
 • ផ្តល់ជូនអាហារ
 • ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ
 • មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្ស តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធ
 • កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ
 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត

មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការសំភាសន៍។ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកទុកជាឯកសារមួយ។ ដាក់ឈ្មោះឯកសាររបស់អ្នកដូចតទៅ: ឈ្មោះ_មុខដំណែងស្នើសុំ_កាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ (ឈ្មោះ = ឈ្មោះពេញរបស់អ្នក) ។ ឧទាហរណ៏: លី ដារ៉ា_បុគ្គលិកផ្នែកលក់_ថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019។ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍។

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 070 555 972 / 070 555 337
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=1c593

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…