បុគ្គលិកឡាយតាមអនឡាញ (០២នាក់) 350 views

Job Expired

Job Description

 • ឡាយផលិតផលតាមអនឡាញ
 • មួយថ្ងៃឡាយ ១ដង រយៈពេល១ម៉ោង
 • ឡាយ ថ្ងៃសៅ និងអាទិត្យ

Benefits

 • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៌បន្ថែម
 • ប្រាក់ខែ ប្រាក់ថ្ងៃ ឬប្រាក់ម៉ោង

Job Requirements

 1. មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
 2. អាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំ ឡើងទៅ
 3. ភេទប្រុស និងស្រី

How To Apply

បើបេក្ខជន បេក្ខនារីចាប់អារម្មរណ៍សូមទំនាក់ទំនងមក លក់ដុំ របស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ័ 095876655/ 016505988 ។

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 095876655/ 016505988
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=0d7c2

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@www.cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…