មន្ត្រីធនធានមនុស្ស / HR Officer 17 views

Job Expired

Duties & Responsibilities

 • ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្ដិការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ផ្នែក​គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ។
 • ជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងវាយតម្លៃបុគ្គលិក កម្មករ និងចាត់វិធានការកែតម្រូវនៅពេលចាំបាច់ ។
 • ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល គោលនយោបាយ នីតិវិធី របស់ក្រុមហ៊ុន។
 • គ្រប់គ្រងវត្តមាន-អវត្តមាន​បុគ្គលិក/កម្មករ
 • ធ្វើការជាមួយផ្នែកគណនេយ្យ ផ្នែកគ្រប់គ្រង ដើម្បីកំណត់ថវិកាសំរាប់ការចំណាយផ្សេងៗ និងដំណើរការបើកប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកកម្មករ ។
 • ធ្វើផែនការ រៀបចំកាលវិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ បទសម្ភាសន៍ការតំរង់ទិស និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក កម្មករ។
 • រៀបចំ ប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មាន ឯកសារសំខាន់ៗ របស់ក្នុងក្រុម ដោយប្រើកុំព្យូទ័រ ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ។
 • ឯកសារវាយតម្លៃបុគ្គលិក/កម្មករ

Qualification & Requirements

 • មានកម្រិតវប្បធម៌បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញរដ្ឋបាល,គ្រប់គ្រងទូទៅ និង យល់ដឹងអំពីច្បាប់ការងារ និងច្បាប់ ផ្សេងៗ
 • មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ,អត្តចរិកស្លូតបូត,ស្មោះត្រង់,សុភាពរាបសារ, រួសរាយរាក់ទាក់
 • ត្រូវចេះនិយាយ,សរសេរ,អាន,ស្តាប់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដូចជាៈ Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet and E-mail បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ។

*** អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន
– ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យ
– ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ
– ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗបន្ថែមទៀត។

– ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) និង រូបថត 4×6 = 3សន្លឹក
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ-សៀវភៅគ្រួសារ-សំបុត្រកំណើត

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 085 772 290 / 012 569 641
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=28495

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…