វិស្វករភ្លើង / Electrical Engineer 16 views

Duties & Responsibilities
ក្រុមហ៊ុន 5siblings Investment Co., Ltd. ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់ ថ្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់ការសាងសង់ សំណង់គ្រប់ប្រភេទ ដូចជា​ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក លាយបេតុង នឹងផ្សេងៗទៀត

ទំនួលខុសត្រូវការងារ

 • តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹក-ភ្លើង ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងការដ្ឋាន
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹក-ភ្លើង និងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹក-ភ្លើងក្នុងការដ្ឋានជាប្រចាំ
 • ថែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក-ភ្លើង និងជួសជុល
 • ថែទំា និងជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងការិយាល័យ និងការដ្ឋាន
 • ថែទំា និងជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើង
 • ផ្លាស់ប្ដូរ និងជួសជុលគ្រឿងទឹក-ភ្លើង និងគ្រឿងេអទ្បិចត្រូនិចនៅក្នុងការដ្ឋាន

Qualification & Requirements

 • មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ឬវិញ្ញាបនប័ត្របច្ចេកទេស
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • ចេះតំឡើង ជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធទឹក-ភ្លើង
 • មានសុខភាព និងស្មារតីល្អ
 • ម៉ត់ចត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាព្យាយាម..

Working Hour

 • Full Time

Location

 • Phnom Penh

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 9 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone +855 (0) 23 999 168/ +855 (0) 70 228 206
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=b05a7

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…