សន្តិសុខ / Security (5 Positions) 13 views

Duties & Responsibilities

  • ធានាសន្តិសុខ និងរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់បរិវេណការិយាល័យ
  • ថែរក្សាយាន្តជំនិះបុគ្គលិក និងអតិថិជន

Qualification & Requirements

  • អត់ធ្មត់ តស៊ូ ស្មោះត្រង់ និងសកម្មការងារ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Location Phnom Penh
  • Phone 012 635 150 (Mobile)
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=6e079

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…