អ្នកដឹក​ / Delivery (5 Positions) 16 views

Duties & Responsibilities

 • ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនភ្ញៀវ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
 • ក្រុមហ៊ុនមានម៉ូតូសំរាប់ដឹក ដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន

Qualification & Requirements

 • យ៉ាងតិចមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើការតែម្នាក់ឯង និងជាក្រុម
 • ត្រង់មានភាពស្មោះត្រង់
 • ខិតខំធ្វើការឲ្យអស់ពីចិត្ត
 • មានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ​
 • គោរព​ពេលវេលា​ដែលក្រុមហ៊ុន​បានកំណត់
 • តំរូវអោយចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចពីរឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ខែ (AL)
 • ប្រាក់សុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
 • មានធានារ៉ាប់រង
 • មានថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យទាន
 • នឹងអត្តប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

Working Hour

 • Full Time

Location

 • Phnom Penh

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 12 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 012335205
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=b9e88

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…