អ្នកបើកបរគ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវ / Motor-Grander 18 views

Job Expired

Duties & Responsibilities

 • ចេះប្រើប្រាស់ឬបើកបរគ្រឿងយន្ដ
 • ចេះជូសជុលគ្រឿងយន្ដកាន់តែល្អ
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែល្អ

Qualification & Requirements

 • ត្រូវមានសម្ថភាពបើកបរគ្រឿងយន្ត
 • មានភាពស្មោះត្រង់
 • យកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការ
 • គោរពពេលវេលា

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 098 23 23 71 (Mobile) | 099 23 23 71 (Mobile)
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=58c9e

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…