អ្នកបើកបរ / Driver (2 Positions) 15 views

ទំនួលខុសត្រូវការងារ

 • បើកបររថយន្តប្រចាំថ្ងៃ ដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • ត្រួតពិនិត្យរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ និងបច្ចេកទេសយានយន្ដអោយបានទាន់ពេលវេលា
 • កត់ត្រារបាយការណ៍រថយន្តក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ
 • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍​និងច្បាប់ក្រុមហ៊ុន
 • ត្រូវកត់ត្រាចូលសៀវភៅក្នុងសៀវភៅប្រត្ដិបត្ដិការ ឬគ្រប់គោលដៅទាំងអស់
 • ថែរក្សានិងសំអាតរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ
 • រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះរថយន្តទៅផ្នែករដ្ឋបាល
 • ប្រតិបត្ដិការងារដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់ប្រធានក្រុមនិងប្រធានសាខា
 • ការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា

លក្ខណៈសម្បត្តិៈ

 • ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ១៨ – ៣០ឆ្នាំ
 • យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី៩នៃសាលាចំណេះទូទៅ
 • មានប័ណ្ណបើកបរ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ និងជាមួយមិត្តរួមការងារ
 • មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងមានភាពពេញចិត្តនឹងការងារ
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 12 Jobs
 • Location Phnom Penh
 • Phone 017 222 077/ 017 333521
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/main-javascripts/framework/functions/noo-captcha.php?code=1677c

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #23 (KT Tower), St. 112, Sangkat Phsar Depo III, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 77 268 005

        +855 10 761 126

 

More Details…