អ្នកបើកឡានដឹកសិស្ស​ / School Driver (3 Positions) 7 views

Qualification & Requirements

  • មានបទពិសោធន៏ធ្លាប់បើកបរយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
  • មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវ
  • អាយុ ចាប់ពី២២ឆ្នាំ ដល់ ៤៥ឆ្នាំ
  • មានអកប្បកិរិយាល្អ ស្មោះត្រង់ ព្យាយាម និងអត់ធ្មត់
  • ប្រាក់បៀវត្សន៏បាប់ពី១៨០ដុល្លារ

*** ម៉ោងធ្វើការ
– ថ្ងៃធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ និង ថ្ងៃសៅរ៏ ១ព្រឹក
– ពេលព្រឹកទៅយកសិស្សពីផ្ទះ មកសាលា
– ពេលរសៀលដឹកសិស្សពីសាលា ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ

*** ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 092 899 980, 081 203 377

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Location Phnom Penh
  • Phone 092899980
Connect with us
Contact Us
https://www.cambodiajob.asia/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=d23f6

ABOUT US

Cambodia Job is leading Cambodia’s premier job announcements. Find the best jobs with Cambodiajob.asia in Cambodia; sign up to receive daily jobs by email. Send your CV to Cambodia employers recruitment agencies.

CONTACT US

Building: #244, St. Sorla, Stoeung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Email: info@cambodiajob.asia

Tel: +855 85 599 559

       +855 11 472 233

 

More Details…